Zespół Ośrodka
Mediacyjnego 4 KROKI

Zespół Ośrodka
Mediacyjnego 4 KROKI

Zespół Ośrodka
Mediacyjnego 4 KROKI

Poznaj mediatorki 4 KROKI

kliknij zdjęcie wybranej osoby i poczytaj więcej…

iza nowaczyk

Wierzę, że najważniejsza relacja, to relacja, którą tworzymy sami ze sobą.

beata moczkowska

Wierzę, że jako ludzie mamy naturalną gotowość do wzbogacania życia innych i bycia razem w kontakcie.

aleksandra szyller

Widzę ludzi poprzez pryzmat potrzeb, a dzięki temu zyskuję zrozumienie co do strategii działania, które wybierają.

justyna iwanicz

Mam ogromną wiarę i zaufanie, że uważne słuchanie, empatia dla siebie i innych jest trwałym fundamentem relacji.

magdalena joźwiak-derda

Kryzys rozumiem jako impuls do zmiany. Każda zmiana daje nowe możliwości i nową jakość.

aleksandra polak - sopińska

W mediacjach najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która będzie sprzyjać zrozumieniu się stron.

magdalena perdas

Widzę swoją rolę w procesie porozumiewania się jako pomaganie
w usłyszeniu intencji, stojących za zachowaniami.

dominika kubisa

Wierzę, że doświadczenie głębokiego kontaktu podczas mediacji, może być początkiem pięknych zmian w komunikacji między stronami.

magdalena machota

Mam gotowość do towarzyszenia ludziom, kiedy jest trudno.
Wierzę, że od momentu prawdziwego usłyszenia się skonfliktowanych ze sobą osób, potrzeba już niewiele czasu, aby te znalazły wspólnie rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich.