sprawdźOpieka nad dziećmi, alimenty

Jeśli:

 1. Jesteś w sytuacji rozstania lub już po rozstaniu, macie dzieci
 2. Masz chęć oraz gotowość zadbać o opiekę nad dziećmi w sposób, który zapewni Waszej relacji: miłość, troskę, wzajemne poszanowanie i wybór polegający na tym, że samodzielnie zdecydujecie o opiece nad dziećmi i alimentach
 3. Marzy Ci się, aby więzi i relacje pomiędzy Wami, rodzicami w rozstaniu i Waszymi dziećmi zostały w dobrej jakości kontaktu
 4. Jest dla Ciebie tak samo ważne, aby zadbać o dobrostan dzieci, jak i o swój jako rodzica w taki sposób, by każdy czuł się widziany i słyszany ze swoimi potrzebami oraz aktualnymi możliwościami
 5. Masz chęć i gotowość, aby porozumieć się bez udziału sądu z drugim rodzicem
 6. Chcesz, aby Wasze dalsze kontakty rodzicielskie były oparte na porozumieniu; aby dzieci doświadczyły co to znaczy poszanowanie
 7. Chcesz zadbać o USTALENIE wysokości alimentów, ZMIANĘ obowiązku alimentacyjnego (obniżenie/podwyższenie) orzeczonego wyrokiem sądowym (np. w wyroku rozwodowym) lub ZNIESIĆ obowiązek alimentacyjny.

Dla kogo? 

 • Dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy wybierają relacje zamiast racji.
 • Dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą porozumienia w relacji rodzicielskiej.
 • Dla rodziców i opiekunów dzieci, dla których ważne jest samodzielne decydowanie o sposobie w jaki chcą zadbać o dobrostan dzieci.
 • Dla pełnoletnich dzieci, które wybierają porozumienie z rodzicem zobowiązanym do alimentów.

W czym pomagamy?

Pomagamy w porozumieniu i przygotowania planu wychowawczego oraz dookreśleniu wysokości alimentów na dzieci, warunków oraz zasad płatności.

Porozumienie rodziców o sposobie utrzymywania relacji i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie lub rozstaniu to dokument, który zastępuje sądowe orzeczenie o kontaktach z dzieckiem. 
Podpisane porozumienie wychowawcze jest sygnałem, że rodzice wybierają ze sobą współpracować dla dobra wspólnego dziecka. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zobowiązanie to dotyczy zarówno rodziców biologicznych, jak adopcyjnych. 
Wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców lub opiekunów.

Proces porozumienia co do świadczeń alimentacyjnych, wyklucza konieczność przedkładania jakichkolwiek dowodów na temat kosztów utrzymania dzieci. Inwestycje takie jak: wyżywienie, odzież i obuwie, wydatki związane z edukacją, koszty leczenia, ewentualnie dodatkowe zajęcia dodatkowe, koszty wynajmu lub utrzymania mieszkania ustalacie jako rodzice lub opiekunowie rozmawiając. Wsparciem ze strony mediatorki lub mediatora będzie sama struktura dialogu oraz sposób akceptacji, proponowanych przez strony rozwiązań.

Ugoda zawierająca plan wychowawczy oraz dookreślająca wysokość oraz zasady płatności alimentów jest efektem obustronnie przyjmowanego porozumienia, które zamyka sprawę.
Sprzyja to późniejszemu przestrzeganiu zapisanych i zaakceptowanych przez obie strony zasad. Ugoda zawarta podczas mediacji może zostać złożona do zatwierdzenia przed sądem. (co daje moc wyroku sądowego wraz z nałożoną klauzulą wykonalności na obowiązek alimentacyjny).

W przypadku toczącego się już postepowania w sądzie, każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o mediacje na dowolnym etapie postępowania. 

Jak pomagamy?

 

Decyzja o współpracy. Kontakt telefoniczny mediatorki, mediatora z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.


 

Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron osobno. Mediatorka czy mediator Porozumieniowy zadba o to aby każda osoba w konflikcie otrzymała empatię. Dzięki temu strony konfliktu, połączą się ze swoimi uczuciami, potrzebami oraz z uczuciami i potrzebami drugiej strony.
W efekcie będą brały udział w sesji mediacyjnej z mniejszym ładunkiem emocjonalnym. Po spotkaniu premediacyjnym 1:1 strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.


 

Mediacja porozumieniowa, daje możliwość wglądów do uniwersalnych ludzkich potrzeb. Strategie, czyli sposoby realizacji potrzeb nie są uniwersalne, a potrzeby tak. Kiedy można sprowadzić konflikt do potrzeb, łatwiej jest każdej osobie dostrzec człowieczeństwo drugiej osoby, ponieważ wszyscy mamy te same potrzeby.


 

Spotkanie zamykające po 4-6 tygodniach dla weryfikacji przyjętych rozwiązań.

Co uzyskasz?

 1. Poczucie wpływu na wypracowane rozwiązania.
 2. Obustronnie przyjęte porozumienie, które sprzyja późniejszemu przestrzeganiu zapisanych i zaakceptowanych przez obie strony zasad.
 3. Zadbasz o więzi i relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz relacje na linii rodzica z rodzicem.
 4. Oszczędzisz czas i energię, bowiem zawarcie ugody odbędzie się w nieformalnej i poufnej atmosferze.
 5. Mediatorka lub mediator sporządzi na podstawie wypracowanych przez Was rozwiązań ugodę, protokół z mediacji oraz wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.

Umów się na konsultację

 Jeśli potrzebujesz sprawdzić, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie OK – umów się na konsultacje.