sprawdźRozstanie. Rozwód.

Jeśli:

 1. Jesteś w sytuacji rozstania ze swoją partnerką lub partnerem i doświadczasz złości, poczucia winy, wstydu lub bezsilności czy stanu beznadziei.
 2. Marzy Ci się, aby Wasz proces rozstania odbył bez awantur, wzajemnego obwiniania się i przerzucania odpowiedzialnością.
 3. Jest dla Ciebie tak samo ważne, aby zadbać o dobrostan dorosłych jak i dzieci, w taki sposób, by każdy czuł się widziany i słyszany ze swoimi racjami, uczuciami i potrzebami.
 4. Twoim wyzwaniem jest porozumienie się w kwestiach rodzicielskich, sposobie,  w jaki chcecie się rozstać czy podział majątku.
 5. Masz chęć i gotowość, aby porozumieć się bez udziału Sądu z drugim rodzicem i wspólnie ustalić sposoby zadbania o Wasze dziecko.
 6. Chcesz, aby Wasze dalsze relacje były oparte na wzajemnym poszanowaniu.

Dla kogo ? 

Zapraszamy tych z nas, którzy potrzebują wsparcia.
Jesteśmy w gotowości, by pomóc zarówno ludziom w bezpośrednim rozstaniu, jaki i ich bliskim. 

W czym pomagamy?

 • Prawdopodobnie istnieje wiele podejść do rozwiązywania konfliktów. Porozumienie bez Przemocy koncentruje się na mediacji opartej na potrzebach. Mediacja porozumieniowa, daje możliwość wglądów do uniwersalnych ludzkich potrzeb. Strategie, czyli sposoby realizacji potrzeb nie są uniwersalne, a potrzeby tak. Kiedy można sprowadzić konflikt do potrzeb, łatwiej jest każdej osobie dostrzec człowieczeństwo drugiej osoby, ponieważ wszyscy mamy te same potrzeby.
 • Zaopiekowaniu niewyrażonych uczuć, które często są tłumione, przerzucane na innych lub “wygnane ” oraz odnalezieniu niezaspokojonych potrzeb.
 • Transformacji złości, wstydu, poczucia winy czy obwiniania drugiej strony.
 • Znalezieniu rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron w rozstaniu. Sformułowaniu i nazwaniu ustaleń, które zaopiekują relacje i kontakty.
 • Złożeniu wniosku do sądu o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
 • Zawarciu porozumienia w formie ugody mediacyjnej oraz wniosku o zatwierdzenie ugody przez sąd.

Jak pomagamy?

 

Decyzja o współpracy. Kontakt telefoniczny mediatorki, mediatora z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.


 

Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron osobno. Mediatorka czy mediator Porozumieniowy zadba o to aby każda osoba w konflikcie otrzymała empatię. Dzięki temu strony konfliktu, połączą się ze swoimi uczuciami, potrzebami oraz z uczuciami i potrzebami drugiej strony.
W efekcie będą brały udział w sesji mediacyjnej z mniejszym ładunkiem emocjonalnym. Po spotkaniu premediacyjnym 1:1 strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.


 

Mediacja porozumieniowa, daje możliwość wglądów do uniwersalnych ludzkich potrzeb. Strategie, czyli sposoby realizacji potrzeb nie są uniwersalne, a potrzeby tak. Kiedy można sprowadzić konflikt do potrzeb, łatwiej jest każdej osobie dostrzec człowieczeństwo drugiej osoby, ponieważ wszyscy mamy te same potrzeby.


 

Spotkanie zamykające po 4-6 tygodniach dla weryfikacji przyjętych rozwiązań.

Co uzyskasz?

Korzyści:

1. Więcej kontaktu ze sobą. W miejsce racji będzie przestrzeń na relacje.
2. Przestrzeń na wypowiedzenie.
3. Usłyszenie i wzajemne zrozumienie.
4. Rozwiązania, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron.

A to wszystko w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu empatycznej i bezstronnej mediatorki.

Jeśli zastanawiasz się nad mediacją rozwodową – obejrzyj to wideo. 

Umów się na konsultację

Jeśli potrzebujesz sprawdzić, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie OK – umów się na konsultacje. Konsultacja jest bez opłat.