sprawdźMediacje gospodarcze

Jeśli w Twojej organizacji wystąpił spór lub rozbieżność interesów

 • z partnerem biznesowym,
 • z dostawcą, 
 • z konkurencyjnym przedsiębiorstwem,
 • z pracownikiem lub zespołem,
 • z kadrą zarządzającą  

Mediacja gospodarcza to realne narzędzie, które może być zastosowane w każdej organizacji biznesowej do rozwiązywania sporów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
To szansa, by przy wsparciu mediatorki lub mediatora osiągnąć satysfakcjonujące strony porozumienie i zadbać o przyszłe relacje.

Dla kogo? 

 Zapraszamy na mediacje gospodarcze jeśli: . 

 • Zależy ci na zakończeniu sporu i znalezieniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla Ciebie jako strony.
 • Ważna jest dla Ciebie efektywność, cenisz swój czas i pieniądze.
 • Chcesz mieć wpływ na przyjęte rozwiązania.
 • Zależy Ci na dobrych relacjach biznesowych, chcesz zadbać o dalszą współpracę lub zakończyć ją w sposób pokojowy.
 • Zależy Ci na elastycznym podejściu do terminów i organizacji spotkań.
 • Dbasz o budowanie pozytywnego wizerunku firmy – odpowiedzialnego, godnego zaufania i dbającego o relacje partnera.

W czym pomagamy?

Wspieramy z rozwiązaniu i zakończeniu  sporów zarówno tych wewnątrz organizacji, jak i “zewnętrznych”.
Przykładowe obszary, których może dotyczyć mediacja gospodarcza:

 • Brak wywiązywania się z warunków umowy jednej ze stron lub rozbieżności w interpretacji zapisów umowy.
 • Spory dotyczące płatności za produkty lub usługi.
 • Spory o ustalenie odszkodowań.
 • Naruszenie praw autorskich lub patentowych.
 • Spory związane ze sprzedażą, przejęciem lub połączeniem przedsiębiorstw. 
 • Spory w sprawach budowlanych. 
 • Nieetyczne działanie konkurencji. 

Jak pomagamy?

 

Decyzja o współpracy. Kontakt telefoniczny mediatorki, mediatora z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.


 

Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron osobno. Mediatorka czy mediator Porozumieniowy zadba o to aby każda osoba w konflikcie otrzymała empatię. Dzięki temu strony konfliktu, połączą się ze swoimi uczuciami, potrzebami oraz z uczuciami i potrzebami drugiej strony.
W efekcie będą brały udział w sesji mediacyjnej z mniejszym ładunkiem emocjonalnym. Po spotkaniu premediacyjnym 1:1 strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.


 

Mediacja porozumieniowa, daje możliwość wglądów do uniwersalnych ludzkich potrzeb. Strategie, czyli sposoby realizacji potrzeb nie są uniwersalne, a potrzeby tak. Kiedy można sprowadzić konflikt do potrzeb, łatwiej jest każdej osobie dostrzec człowieczeństwo drugiej osoby, ponieważ wszyscy mamy te same potrzeby.


 

Spotkanie zamykające po 4-6 tygodniach dla weryfikacji przyjętych rozwiązań.

Jeśli w związku ze sporem toczy się już postępowanie sądowe, mediacja nadal jest możliwa. Na zgodny wniosek obu stron sąd może skierować sprawę do mediacji, a strony mają możliwość wskazania mediatora. 

Co uzyskasz?

 1. Satysfakcjonujące Cię rozwiązanie sporu – masz wpływ na to, jakie rozwiązanie zostanie przyjęte oraz dużą elastyczność w proponowaniu rozwiązań
 2. Oszczędność czasu i kosztów – przejrzysta i odformalizowana struktura istotnie skraca czas konfliktu. Koszty są niższe od kosztów sądowych.
 3. Budujesz pozytywna markę w środowisku biznesowym 
 4. Zyskujesz dużą szansę na utrzymanie relacji biznesowej i dalszą współpracę lub jej pokojowe zakończenie 

Jeśli zastanawiasz się nad konfliktami w organizacjach – obejrzyj to wideo.

Umów się na konsultację

Jeśli potrzebujesz sprawdzić, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie OK – umów się na konsultacje.