Mediacje gospodarcze

Konflikty w organizacjach
biznesowych, publicznych i społecznych

Konflikty w organizacjach
biznesowych, publicznych i społecznych

Mediacje gospodarcze

Jeśli  w Twojej organizacji wystąpił spór lub rozbieżność interesów

z partnerem biznesowym,
dostawcą, 
konkurencyjnym przedsiębiorstwem,
pracownikiem lub zespołem,
kadrą zarządzającą  

i nie jesteście w stanie się sami porozumieć, pojawia się perspektywa pogorszenia lub zerwania współpracy oraz długiego i kosztownego procesu sądowego, to jesteś w dobrym miejscu.

Mediacja gospodarcza to realne narzędzie, które może być zastosowane w każdej organizacji biznesowej do rozwiązywania sporów wewnętrznych oraz zewnętrznych. To szansa, by przy wsparciu mediatorki lub mediatora osiągnąć satysfakcjonujące strony  porozumienie i zadbać o przyszłe relacje.

Wesprzemy Ciebie i Was w tym, aby być w dialogu nawet wtedy kiedy jest bardzo trudno.

Dla kogo ? 

 Zapraszamy na mediacje gospodarcze jeśli: . 

 • zależy ci na zakończeniu sporu i znalezieniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla Ciebie jako strony
 • ważna jest dla Ciebie efektywność, cenisz swój czas i pieniądze 
 • chcesz mieć wpływ na przyjęte rozwiązania
 • zależy Ci na dobrych relacjach biznesowych, chcesz zadbać o dalszą współpracę lub zakończyć ją w sposób pokojowy
 • zależy Ci na elastycznym podejściu do terminów i organizacji spotkań
 • dbasz o budowanie pozytywnego wizerunku firmy – odpowiedzialnego, godnego zaufania i dbającego o relacje partnera 

 W czym pomagamy?

 Wspieramy z rozwiązaniu i zakończeniu  sporów zarówno tych wewnątrz organizacji, jak i “zewnętrznych”.

Przykładowe obszary, których może dotyczyć mediacja gospodarcza:

 • niewywiązywanie się z warunków umowy jednej ze stron lub rozbieżności w interpretacji zapisów umowy 
 • spory dotyczące płatności za produkty lub usługi 
 • spory o ustalenie odszkodowań
 • naruszenie praw autorskich lub patentowych
 • spory związane ze sprzedażą, przejęciem lub połączeniem przedsiębiorstw 
 • spory dotyczące kadry zarządzającej 
 • spory z sprawach budowlanych 
 • nieetyczne działanie konkurencji 

Kompetencje  mediatorki lub mediatora pomagają w rozróżnieniu ocen od obserwacji, uczuć od myśli, oczekiwań od próśb oraz ponazywać intencje wzajemnych zachowań.

Mediatorka czy mediator jako osoba bezstronna i neutralna wobec przedmiotu sporu wspiera dialog,  wzajemne usłyszenie się i zrozumienie oraz znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. 

Wierzymy za Marshallem B. Rosenbergiem, że większość konfliktów może być rozwiązana w ciągu 20. minutod momentu, kiedy ludzie naprawdę usłyszą swoje potrzeby. Pomagamy w tym, aby te 20. minut wykorzystać naprawdę efektywnie.  

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym. 

Jak pomagamy?

Krok 1: Kontakt z nami. Do dyspozycji masz @, telefon, messenger oraz spotkanie. Podejmujemy decyzję o współpracy.

Krok 2: Kontakt telefoniczny mediatorki, mediatora z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.

Krok 3: Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron osobno. Uczestnik premediacji doświadcza wysłuchania i jasności co intencji zachowań. Po spotkaniu premediacyjnym (ok. 1 godz.  dla 1 osoby) strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.

Krok 4: Mediacja. Złożoność spraw, które mediujemy może wykroczyć poza ramy jednego spotkania (1,5 godz.)  W takiej sytuacji umawiane jest następne spotkanie. Ustalenia przyjęte przez strony spisywane są w formie ugody. 

Krok 5: Spotkanie zamykające po 4-6 tygodniach dla weryfikacji przyjętych rozwiązań i świętowania procesu rozwoju.

Jeśli w związku ze sporem toczy się już postępowanie sądowe, mediacja nadal jest możliwa. Na zgodny wniosek obu stron sąd może skierować sprawę do mediacji, a strony mają możliwość wskazania mediatora. 

Co uzyskasz ?

Prawdopodobne korzyści dla Ciebie i organizacji:

1. satysfakcjonujące Cię rozwiązanie sporu – masz wpływ na to, jakie rozwiązanie zostanie przyjęte oraz dużą elastyczność w proponowaniu rozwiązań
2. oszczędność czasu i kosztów – przejrzysta i odformalizowana struktura istotnie skraca czas konfliktu. Koszty są niższe od kosztów sądowych.
3. budujesz pozytywna markę w środowisku biznesowym 
4. zyskujesz dużą szansę na utrzymanie relacji biznesowej i dalszą współpracę lub jej pokojowe zakończenie 

Krag-Naprawczy-4-KROKI

Jeśli zastanawiasz się nad konfliktami w organizacjach – obejrzyj to wideo.

Umów się na konsultację

Jeśli chcesz umówić się na bezpłatną konsultację
napisz krok1@4kroki.org lub zadzwoń 691 519 197 ( Iza ) i 793 369 303 ( Beata)