Iza Nowaczyk

 

Iza Nowaczyk

Matka założycielka i Prezeska Fundacji 4 KROKI. Coach ICC, trenerka oraz facylitatorka. Praktyk IFS. 

Mediatorka w idei porozumieniowej  dr. Marshalla B. Rosenberga. Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.

W 2008 roku, zainspirowałam się ideą Marshalla B. Rosenberga, którą rozumiem jako świadomy wybór życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy. W 2019 trafiłam na model terapeutyczny  IFS ( System Wewnętrznej Rodziny dr. R. Schwartza), który wniósł w moje życie dużo jasności na temat tego, jak pracować systemowo z naszymi częściami osobowości.

Wierzę, że najważniejsza relacja, to relacja którą tworzymy sami ze sobą. To, jak sobie radzimy ze sobą jest według mnie, zależne od umiejętności nawiązania i budowania empatycznego kontaktu z różnymi częściami swojej osobowości. Jeśli potrafimy naprawdę empatycznie usłyszeć wszystkie kawałki siebie, mamy wtedy piękną, bliską relację opartą na wewnętrznej harmonii i zaufaniu do “JA”.

W latach 1994–2011, zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując na stanowiskach menedżerskich, w obszarach: sprzedaży i HR, w branżach: handlowej, produkcyjnej  i usługowej. Praca w międzynarodowych firmach, była dla mnie inspiracją dla realizacji nowych projektów.

Jestem szczęśliwą mamą dorosłej Zuzi, która jest moją ukochaną nauczycielką, w byciu lepszą Izą. W wolnym czasie można mnie spotkać na spacerach z kijkami, razem z innymi ludźmi, w otoczeniu przyrody, żyjącą w swoim rytmie.

Od 2011, dzielę się ideą życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy,  wspierając ludzi i organizacje w ich wewnętrznej transformacji.

Oferuję dla osób prywatnych, organizacji biznesowych i organizacji pozarządowych:

  1. kursy porozumiewania się w idei Marshalla B. Rosenberga ( poczytaj tutaj)
  2. praktyczne kursy mediacji ( poczytaj więcej)
  3. mediacje porozumieniowe ( poczytaj tutaj)
  4. sesje coachingowe oparte m.in. o podejście, opisane przez System Wewnętrznej Rodziny ( IFS) 
    ( poczytaj tutaj)

Kontakt

Mail:  izanowaczyk@4kroki.org 

Tel. kom. +48 691 519 197