Fundacja 4 KROKI

FUNDACJA 4 KROKI

Marzy nam się świat, w którym są uwzględniane potrzeby każdego człowieka.

Pragniemy aby nasze domy, szkoły, miejsca pracy, nasz kraj i nasza planeta były miejscami gdzie naprawdę jest możliwy dialog. Nawet wtedy, kiedy jest trudno.

Aby tak się zadziało, potrzebna jest głęboka świadomość, że to jak się zachowujemy i w jaki sposób do siebie mówimy, jest pochodną tego, w co jako ludzie wierzymy.

Od grudnia 2017 przekuwamy nasze marzenia w działania.

Wspieramy ludzi i organizacje w budowaniu dialogu, zakładając, że konflikty są i będą integralną częścią życia.

Pomagamy w rozwoju empatycznego słyszenia siebie i innych, swoich intencji oraz  szczerego wyrażania się. 

Wierzymy, że dzięki rozwijaniu empatii i radykalnej szczerości, możemy spotkać się z drugim człowiekiem w punkcie zwanym POTRZEBY.
Rozróżniamy 
sposoby zadbania o potrzeby od samych POTRZEB, które postrzegamy jako wspólny zbiór dla wszystkich ludzi. 

Ośrodek Mediacyjny 4 KROKI 

Stworzyłyśmy go, by wnosić w świat konkretną pomoc w usłyszeniu się, budowaniu otwartości i zaufania w sytuacjach nieporozumień i konfliktów.

Chcemy zapraszać ludzi do otwartości na dialog i kontakt, nawet wtedy kiedy jest trudno.

Podstawą naszej pracy jest sprawiedliwość naprawcza i  Porozumienie BEZ Przemocy.