Aleksandra Szyller

Aleksandra Szyller

Matka Założycielka i Wiceprezeska Fundacji 4 KROKI. Mediatorka w idei porozumieniowej dr Marshalla B. Rosenberga. Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi

Poznanie idei Porozumienia bez Przemocy, a potem włączenie jej w moje życie, było bardzo ważną dla mnie zmianą. Zyskałam spokój i dużo swobody w kontakcie z samą sobą. Odkryłam potrzeby i emocje, których istnienia nie byłam świadoma. Łatwiej mi teraz dogadywać się z innymi ludźmi zarówno z mojego otoczenia prywatnego, jak i zawodowego. Widzę ich poprzez pryzmat potrzeb, a dzięki temu zyskuję zrozumienie co do strategii działania, które wybierają. Lubię i akceptuję przestrzeń dla mojego „szakala”, który nadal odzywa się nawykowo wydając oceny, diagnozy i dając rady.  Nie tępię go, bo wiem, że na swój sposób stara się dbać o mnie 🙂

Fundacja 4 KROKI dała i daje mi możliwość dzielenia się ze światem tym, co dla mnie ważne. Dzięki niej mogę mieć realny wpływ na to, jak ludzie zmieniają swój styl komunikowania się na taki, który służy im samym i otoczeniu. To, że w Fundacji 4 KROKI działamy w takim właśnie składzie, wspierając się i dopełniając, daje mi radość, łatwość i uspokojenie.

Zawodowo pracuję jako główna księgowa w firmie produkcyjnej. I może trochę wbrew stereotypom lubię w mojej pracy przede wszystkim to, że dużo się dzieje, że mam kontakt z ludźmi pracującymi na różnych szczeblach i w różnych obszarach, że widzę firmę jako cały organizm, którego sprawne funkcjonowanie zależy od zgrania i współpracy wszystkich działów. A w tym kluczową rolę odgrywa dobra i efektywna komunikacja.

Kontakt

Mail:  olaszyller@4kroki.org