Aleksandra Szyller

Mediatorka i Facylitatorka Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.

Poznanie idei Porozumienia bez Przemocy, a potem włączenie jej w moje życie, było bardzo ważną dla mnie zmianą. Zyskałam spokój i dużo swobody w kontakcie z samą sobą. Odkryłam potrzeby i emocje, których istnienia nie byłam świadoma. Łatwiej mi teraz dogadywać się z innymi ludźmi zarówno z mojego otoczenia prywatnego, jak i zawodowego. Widzę ich poprzez pryzmat potrzeb, a dzięki temu zyskuję zrozumienie co do strategii działania, które wybierają. Lubię i akceptuję przestrzeń dla mojego „szakala”, który nadal odzywa się nawykowo wydając oceny, diagnozy i dając rady.  Nie tępię go, bo wiem, że na swój sposób stara się dbać o mnie.

Fundacja 4 KROKI dała i daje mi możliwość dzielenia się ze światem tym, co dla mnie ważne. Dzięki niej mogę mieć realny wpływ na to, jak ludzie zmieniają swój styl komunikowania się na taki, który służy im samym i otoczeniu. To, że w Fundacji 4 KROKI działamy w takim właśnie składzie, wspierając się i dopełniając, daje mi radość, łatwość i uspokojenie.

Zawodowo pracuję jako główna księgowa w firmie produkcyjnej. I może trochę wbrew stereotypom lubię w mojej pracy przede wszystkim to, że dużo się dzieje, że mam kontakt z ludźmi pracującymi na różnych szczeblach i w różnych obszarach, że widzę firmę jako cały organizm, którego sprawne funkcjonowanie zależy od zgrania i współpracy wszystkich działów. A w tym kluczową rolę odgrywa dobra i efektywna komunikacja.


Poznaj nasz zespół:

Iza Nowaczyk

Wierzę, że najważniejsza relacja, to relacja którą tworzymy sami ze sobą.

Beata Moczkowska

Głęboko wierzę, że jako ludzie mamy naturalną gotowość do wzbogacania życia innych i bycia razem w kontakcie.

Aleksandra Polak -Sopińska

W mediacjach NVC najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która będzie sprzyjać zrozumieniu się stron.

Magdalena Jóźwiak – Derda

W mediacjach najważniejsze jest dla mnie stworzenie przestrzeni umożliwiającej wzajemne usłyszenie się, zrozumienie motywów działania.

Justyna Iwanicz

Mam gotowość do wspierania ludzi w trudnych, emocjonalnych sytuacjach.

Aldona Roda-Teodorczyk

Moim pragnieniem jest szerzenie Porozumienia bez Przemocy, ponieważ w tym upatruję szansę na to, by ludzie potrafili się usłyszeć oraz odnaleźć drogę do siebie, gdy jest im trudno. To niesamowicie zmiana jakość życia.

Barbara Grymm

Towarzyszenie ludziom w ich wewnętrznej transformacji pozwala na zobaczenie innej perspektywy, daje nadzieję, że wszyscy mamy szansę na zrozumienie i zobaczenie drugiego człowieka takim jakim on jest.

Magdalena Machota

Mam gotowość do towarzyszenia ludziom, kiedy jest trudno.
Wierzę, że od momentu prawdziwego usłyszenia się skonfliktowanych ze sobą osób, potrzeba już niewiele czasu, aby te znalazły wspólnie rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Dominika Kubisa

Wierzę, że doświadczenie głębokiego kontaktu podczas mediacji, może być początkiem pięknych zmian w komunikacji między stronami.

Magdalena Perdas

Widzę swoją rolę w procesie porozumiewania się jako pomaganie
w usłyszeniu intencji, stojących za zachowaniami.

Agnieszka Jaksa

Każdy człowiek jest dobry. Moją misją jest pomóc odkrywać prawdziwe intencje nawet, kiedy jest trudno.

Aleksandra Szyller

Poznanie idei Porozumienia bez Przemocy, a potem włączenie jej w moje życie, było bardzo ważną dla mnie zmianą.