Aleksandra Polak -Sopińska

Mediatorka i facylitatorka w idei porozumieniowej dr. Marshalla B. Rosenberga. 

Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.

Droga do mediacji porozumieniowej, rozpoczęła się w ważnym, a zarazem niełatwym momencie mojego życia. Szukałam wówczas „sposobów”, jak mogę poradzić sobie z trudnymi sytuacjami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przypadkowo trafiłam na mini warsztaty „Wsparcie społeczności w konflikcie – Kręgi Naprawcze jako proces dialogowy” zorganizowane przez Beatę Moczkowską i Izę Nowaczyk z Fundacji 4 kroki dla społeczności Zwinna Łódź. Podczas praktycznego ćwiczenia doświadczyłam jak to jest usłyszeć siebie i intencje drugiego człowieka. Przekonałam się na czym polega rola osoby, która pomaga transformować wypowiadane zdania na POTRZEBY, dając tym samym empatię każdej ze stron oraz wspierając w znalezieniu rozwiązań, które służą całej społeczności. Zaciekawiona tym procesem zaczęłam zgłębiać ideę Porozumienia bez Przemocy (NVC) wg Marshalla B. Rosenberga oraz mediacje w duchu NVC.

mediacjach NVC najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która będzie sprzyjać zrozumieniu się stron. Bardzo ważne są dla mnie premediacje, które dają szansę każdej ze stron indywidualnie przyjrzeć się swoim myślom, uczuciom, potrzebom i strategiom działania, dzięki czemu będą mogły zyskać większy spokój, jasność i spójność w kolejnych etapach mediacji. Moją rolą jest prowadzenie procesu mediacyjnego poprzez empatyczne towarzyszenie ludziom w poszukiwaniu satysfakcjonującego ich rozwiązania, na które każda ze stron ma wpływ. Wierzę, że tak wypracowane rozwiązanie, może pomóc w odbudowaniu relacji między stronami lub zakończeniu jej z szacunkiem.

Jako mediatorka mam gotowość do wspierania ludzi w trudnych, emocjonalnych sytuacjach rodzinnych, partnerskich i zawodowych

Mam doświadczenie zawodowe w edukacji wyższej, w tym w zarządzaniu zespołami dydaktycznymi, badawczymi i projektowymi oraz we współpracy z firmami produkcyjnymi i usługowymi, instytucjami badawczymi, organizacjami nadzoru i kontroli, stąd moja gotowość do prowadzenia również mediacji gospodarczych (w zakresie edukacji) i pracowniczych.

W wolnym czasie czytam książki z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa pracy, psychologii i zarządzania. Uwielbiam słuchać muzyki, szczególnie na koncertach, kocham teatr i przyrodę. Lubię podróże zarówno po Polsce, jak i świecie, w towarzystwie innych ludzi i swoim własnymi. Każdego dnia dbam o wewnętrzną harmonię, poprzez spokojne i uważne słuchanie czego w danej chwili naprawdę potrzebuję.

Zapraszam do współpracy.


Poznaj nasz zespół:

Iza Nowaczyk

Wierzę, że najważniejsza relacja, to relacja którą tworzymy sami ze sobą.

Beata Moczkowska

Głęboko wierzę, że jako ludzie mamy naturalną gotowość do wzbogacania życia innych i bycia razem w kontakcie.

Aleksandra Polak -Sopińska

W mediacjach NVC najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która będzie sprzyjać zrozumieniu się stron.

Magdalena Jóźwiak – Derda

W mediacjach najważniejsze jest dla mnie stworzenie przestrzeni umożliwiającej wzajemne usłyszenie się, zrozumienie motywów działania.

Justyna Iwanicz

Mam gotowość do wspierania ludzi w trudnych, emocjonalnych sytuacjach.

Aldona Roda-Teodorczyk

Moim pragnieniem jest szerzenie Porozumienia bez Przemocy, ponieważ w tym upatruję szansę na to, by ludzie potrafili się usłyszeć oraz odnaleźć drogę do siebie, gdy jest im trudno. To niesamowicie zmiana jakość życia.

Barbara Grymm

Towarzyszenie ludziom w ich wewnętrznej transformacji pozwala na zobaczenie innej perspektywy, daje nadzieję, że wszyscy mamy szansę na zrozumienie i zobaczenie drugiego człowieka takim jakim on jest.

Magdalena Machota

Mam gotowość do towarzyszenia ludziom, kiedy jest trudno.
Wierzę, że od momentu prawdziwego usłyszenia się skonfliktowanych ze sobą osób, potrzeba już niewiele czasu, aby te znalazły wspólnie rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Dominika Kubisa

Wierzę, że doświadczenie głębokiego kontaktu podczas mediacji, może być początkiem pięknych zmian w komunikacji między stronami.

Magdalena Perdas

Widzę swoją rolę w procesie porozumiewania się jako pomaganie
w usłyszeniu intencji, stojących za zachowaniami.

Agnieszka Jaksa

Każdy człowiek jest dobry. Moją misją jest pomóc odkrywać prawdziwe intencje nawet, kiedy jest trudno.

Aleksandra Szyller

Poznanie idei Porozumienia bez Przemocy, a potem włączenie jej w moje życie, było bardzo ważną dla mnie zmianą.